Tổng hợp video live phân tích và bình luận Giáp Cấp Liên Tái 2019

2830
0

全国象棋团体赛 (Toàn quốc tượng kì đoàn thể tái) với 象甲联赛 (Tượng giáp liên tái) Dù cả hai đều là đồng đội. Toàn quốc tượng kì đoàn thể tái Thi đấu từ 1960. Còn Tượng giáp liên tái vào năm 2003

Vòng 11

Vòng 12

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here